Upínacie Systémy Rolleri

Úvodný popis

Všetky pneumatické úpinky pracujú s tlakom minimálne 10 barov.

ROL200 Upínanie

 • pre horné nástroje Rolleri Typu R1
 • vertikálna výmena nástrojov
 • môže byť použitý bez modifikácie horných nástrojov Rolleri Typu R1
 • bezpečnostná ochrana
 • vrátane vybraných medzikusov
 • manuálne, pneumatické a hydraulické modely sú k dispozícii

ROL1 Upínanie

 • pre horné nástroje Rolleri Typu R1
 • vertikálna výmena nástrojov
 • modifikácia je nevyhnutná: Horné nástroje Rolleri Typu R1 sú vybavené pružnými gulôčkami
 • bezpečnostná ochrana
 • vrátane vybraných medzikusov
 • k dispozícii sú manuálne, pneumatické a hydraulické modely
 • je možné aj obojstranné upínanie (KDS-Systém)

ROL4 Upínanie

 • pre horné nástroje Rolleri Typu R1
 • horizontálna výmena nástrojov
 • môže byť použitý bez modifikácie horných nástrojov Rolleri Typu R1
 • bezpečnostná ochrana
 • vrátane vybraných medzikusov
 • iba manuálne a hydraulické modely sú k dispozícii
 • obojstranné upínanie je vstavané

Štandardné upínanie

 • pre horné nástroje Rolleri Typu R1
 • pozostávajúce z medzikusu s klinom a úpinky
 • je možné aj obojstranné upínanie (KDS-Systém)
 • horizontálna výmena nástroja

W-ROL PN Upínanie

 • pre horné nástroje Rolleri Typu R2
 • vertikálna výmena nástrojov s ROL1-Systémom a QuickLock-Systémom
 • horné nástroje s bezpečnostnými kolíkmi sa vkladajú horizontálne
 • bezpečnostná ochrana
 • iba pneumatické modely sú k dispozícii

ROL3 Upínanie

 • pre horné nástroje Rolleri Typu R3/RX
 • vertikálna alebo horizontálna výmena nástrojov
 • výroba na zákazku
 • bezpečnostná ochrana
 • iba hydraulické modely sú k dispozícii

ROL2 Upínanie

 • pre spodné nástroje Rolleri Typu R1
 • manuálne, pneumatické a hydraulické modely sú k dispozícii

Pohyblivé úpinky pre spodné nástroje

 • pre spodné nástroje Rolleri Typu R1
 • iba manuálne modely sú k dispozíciiNákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny!


Informácia

na ohraňovacom lise:
Rolleri typ R1
Rolleri typ R2
Rolleri typ R3
Rolleri typ RX
© Copyright - ROLLERI Slovensko, IPECON, s.r.o. - Dolné Rudiny 8209/43 - 010 01 Žilina, Slovenská republika - Tel +421 41 70 73 466 - Email: