Ochrana osobných údajov

Našu webovú stránku je možné používať bez poskytovania osobných údajov. Pokiaľ na našej stránke zbierame osobné údaje (napr. meno, adresu alebo e-mail), tieto informácie sú poskytnuté s Vaším dovolením. Tieto informácie neposkytneme tretej strane bez Vašeho súhlasu. Aj napriek tomu, že sa snažíme vytvoriť bezpečný a spoľahlivý web, dôvernosť prenosu dát cez internet (napr. cez e-mail) nie je možné zaručiť. Vezmite na vedomie, že všetky tieto informácie sú potenciálne prístupné neoprávneným osobám.

Použitie kontaktných údajov poskytnutých na vyžiadanie treťou stranou za účelom zasielania nevyžiadaných reklamných oznamov a informačných materiálov je týmto výslovne zakázané.
Nákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny!

© Copyright - ROLLERI Slovensko, IPECON, s.r.o. - Dolné Rudiny 8209/43 - 010 01 Žilina, Slovenská republika - Tel +421 41 70 73 466 - Email: